Επισκευάζουμε όλα τα MAC της αγοράς

  • MacBook
  • MacBook Air

  • MacBook Pro

  • iMac

  • iMac Pro

  • Mac Pro

  • Mac mini

Λύνουμε προβλήματα σε επίπεδο υλικού αλλά και λογισμικού Mac OS X. Παρακάτω θα βλέπετε αναλυτικά τις υπηρεσίες επισκευής MAC που προσφέρουμε , το κόστος τους και το χρόνο παράδοσης.