Σβήσατε κατά λάθος κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή σας; Παρουσίασε κάποιο πρόβλημα ο σκληρός δίσκος σας και δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία σας;

Μη φοβάστε ότι τα αρχεία αυτά έχουν χαθεί για πάντα. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί του L@B αναλαμβάνουν να ανακτήσουν τα αρχεία που έχετε χάσει, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα μέσα της αγοράς.

Χρόνος

Λόγω της φύσης της βλάβης δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων ο ακριβής χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει η ανάκτηση των δεδομένων σας. Αφού ελεγχθεί το αποθηκευτικό μέσο από τους εξειδικευμένους τεχνικούς του εργαστηρίου μας, θα σας ενημερώσουμε αν είναι δυνατό να γίνει η ανάκτηση των αρχείων σας, καθώς και για το χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκτησης.

Κόστος

Το κόστος για την ανάκτηση δεδομένων από το σκληρό σας δίσκο εξαρτάται από τη φύση της βλάβης και ξεκινά από τα 55€. Δείτε αναλυτικά το κόστος για την ανάκτηση δεδομένων από χαλασμένο σκληρό δίσκο.