Αντικατάσταση πληκτρολογίου σε MacBook Pro 2012 (Α1286)

Μετά από πτώση μπύρας χρειάστηκε η αντικατάσταση του πληκτρολογίου στο MacBook Pro 2012 (Α1286). Η εργασία ήταν απόλυτα επιτυχής αν και ιδιαίτερα επίπονη καθώς η όλη διαδικασία απαιτούσε το λύσιμο πάνω από 100 βιδών!