Προσωρινό ή ψεύτικο email

Είναι πολλές οι φορές που θα θέλατε ένα ψεύτικο ή ένα προσωρινό email για να δοκιμάσετε μια υπηρεσία ή να κάνετε εγγραφή σε κάποιο site. Επειδή ακριβώς είναι για δοκιμή δεν θέλετε να δώσετε το πραγματικό σας email διότι απλά δεν θέλετε να γεμίσετε SPAM ή άλλα ενοχλητικά newsletters.

Διαβάστε τη συνέχεια “Προσωρινό ή ψεύτικο email”