Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Το τηλέφωνο Guophone της φωτογραφίας παρουσίαζε πρόβλημα κατά τη φόρτιση.

Μετά από έλεγχο που έγινε στο εργαστήριό μας, διαπιστώθηκε ότι ήταν χαλασμένο το βύσμα της φόρτισης, οπότε προβήκαμε στην αντικατάστασή του.

Η διαδικασία της αντικατάστασης διήρκεσε περίπου 2 ώρες και το τελικό κόστος της εργασίας μαζί με το ανταλλακτικό ήταν 30€.

 

Το σχόλιο του τεχνικού:

Η καλύτερη εκκίνηση τηλεφώνου ever.

 

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας σε τηλέφωνο GUO Phone