Επισκευάζουμε όλους τους σταθερούς υπολογιστές της αγοράς είτε σε επίπεδο hardware είτε σε επίπεδο software. Έχουμε άμεσα διαθέσιμα όλα τα πιθανά ανταλλακτικά ώστε να σας εξυπηρετήσουμε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.Παρακάτω θα βλέπετε αναλυτικά τις υπηρεσίες επισκευής σταθερών υπολογιστών που προσφέρουμε , το κόστος τους και το χρόνο παράδοσης.