Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση Gaming PC

Ο χρήστης του μηχανήματος της φωτογραφίας είναι φοιτητής και ήθελε να φτιάξει έναν υπολογιστή τόσο για τις ανάγκες της σχολής του όσο και για τη διασκέδασή του (gaming).
Η επιλογή των επιμέρους εξαρτημάτων έγινε σε συνεργασία με τον χρήστη και η συναρμολόγηση του υπολογιστή έγινε στο εργαστήριό μας.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν από πρακτικής άποψης απόλυτα ικανοποιητικό, αλλά και αισθητικά πολύ όμορφο.

 

Το σχόλιο του τεχνικού

Ο χρήστης έκανε πολύ καλή επιλογή επεξεργαστή, αφού οι AMD Ryzen έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε πολύ καλή τιμή.
Γενικά επέλεξε να χρησιμοποιήσει πολύ ποιοτικά εξαρτήματα για τον υπολογιστή του, γιατί ήθελε να φτιάξει ένα μηχάνημα επιδόσεων που να αντέξει όμως και στο χρόνο και στην έντονη χρήση.

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC

Συναρμολόγηση gaming PC Συναρμολόγηση gaming PC