Προσωρινό ή ψεύτικο email

Προσωρινό ή ψεύτικο email

Είναι πολλές οι φορές που θα θέλατε ένα ψεύτικο ή ένα προσωρινό email για να δοκιμάσετε μια υπηρεσία ή να κάνετε εγγραφή σε κάποιο site. Επειδή ακριβώς είναι για δοκιμή δεν θέλετε να δώσετε το πραγματικό σας email διότι απλά δεν θέλετε να γεμίσετε SPAM ή άλλα ενοχλητικά newsletters.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε 3 υπηρεσίες που σας παρέχουν δωρεάν προσωρινό email. Προσωρινό email είναι μια διεύθυνση που την δίνετε, σας έρχεται το email επιβεβαίωσης, το διαβάζετε μέσω του browser και το πετάτε.

Προσωρινό ή ψεύτικο email
Το προσωρινό email το διαβάζετε μέσω του browser και το πετάτε

Τόσο απλό!

Μπορείτε να πάρετε προσωρινό email από τις παρακάτω υπηρεσίες:

http://temp-mail.org/

https://www.guerrillamail.com/

http://getairmail.com/