Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Στο iPhone 7 της φωτογραφίας είχε σπάσει η οθόνη και το τζάμι της πίσω κάμερας.

Ο ιδιοκτήτης του τηλεφώνου αποφάσισε να αντικαταστήσει ολόκληρο το πίσω κάλυμμα και όχι μόνο το τζάμι της κάμερας, αφού ήταν και αυτό κάπως παραμορφωμένο από την πτώση.

Από τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήσαμε στη συσκευή κατά την επισκευή, διαπιστώθηκε ότι δε λειτουργούσε και η μπροστά κάμερα, οπότε μετά από συνεννόηση με τον πελάτη μας προχωρήσαμε στην αντικατάσταση και αυτού του εξαρτήματος.

Το κόστος των ανταλλακτικών ήταν αναμενόμενα υψηλό, ο ιδιοκτήτης του τηλεφώνου όμως χρεώθηκε μόνο μία φορά το κόστος της εργασίας, αφού – πολύ σωστά- επέλεξε να αντικαταστήσει όλα τα χαλασμένα εξαρτήματα μαζί.

 

Το σχόλιο του τεχνικού:

Σε περίπτωση που είχαν γίνει 3 μεμονωμένες επισκευές, το τελικό κόστος θα ήταν 250€. Οπότε το κόστος των 180€ είναι φαινομενικά υψηλό, αφού έδωσε στον πελάτη μας μία “καινούρια” συσκευή.

 

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7 Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7

Αντικατάσταση οθόνης, πίσω καλύμματος και μπροστά κάμερας σε iPhone 7