Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Το iPhone 6 της φωτογραφίας ήρθε στο εργαστήριό μας γιατί δεν κρατούσε η μπαταρία του.
Μετά από οπτικό έλεγχο της συσκευής φάνηκε ότι η οθόνη είχε ξεκολλήσει, κάτι που υποδείκνυε ότι η μπαταρία είχε φουσκώσει και την πίεζε από μέσα.
Όταν ανοίξαμε το τηλέφωνο ανακαλύψαμε ότι η μπαταρία όχι απλά είχε φουσκώσει αλλά είχε και τρυπήσει και είχε αρχίσει να διαβρώνει το εσωτερικό του τηλεφώνου.
Η αντικατάσταση της μπαταρίας ήταν απαραίτητο να γίνει άμεσα, αφού ήταν πια επικίνδυνη και για το χρήστη του iPhone 6 αλλά και για την ίδια τη συσκευή.
Το τηλέφωνο καθαρίστηκε ενδελεχώς για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη και η μπαταρία αντικαταστάθηκε με ανταλλακτικό που υπήρχε διαθέσιμο στο εργαστήριό μας.
Το τηλέφωνο λειτουργούσε και φόρτιζε και πάλι κανονικά και η χαλασμένη μπαταρία παραδόθηκε άμεσα για ανακύκλωση.

 

Το σχόλιο του τεχνικού


Οι μπαταρίες είναι τοξικές και επικίνδυνες για τον άνθρωπο, τα ζώα, το περιβάλλον και τελικά για τις συσκευές μας. Πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα σε περίπτωση προβλήματος και οπωσδήποτε να ανακυκλώνονται.

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6 Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6 Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6 Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6 Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6

Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6 Αντικατάσταση μπαταρίας σε iPhone 6