Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Το MacBook Pro (2012) A1398 της φωτογραφίας έβγαζε όταν άναβε ένα ερωτηματικό στην οθόνη και τίποτα άλλο.
Αυτό σήμαινε ότι δεν έβρισκε να φορτώσει λειτουργικό σύστημα (κάτι αντίστοιχο με το μήνυμα Operating System not Found των Windows) και ο λόγος ήταν ότι είχε χαλάσει ο σκληρός του δίσκος.
Χρειάστηκαν λίγες μέρες για να παραλάβουμε τον καινούριο δίσκο, αλλά η αντικατάσταση έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα και το MacBook λειτουργούσε πάλι κανονικά.
Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης του MacBook Pro είχε φροντίσει και είχε κρατήσει backup όλων των αρχείων και προγραμμάτων του, τα οποία και επανέφερε από εφεδρικό αντίγραφο Time Machine.

 

Το σχόλιο του τεχνικού:

Ο ιδιοκτήτης διατηρούσε το μηχάνημα σε υπεράριστη κατάσταση, οπότε χρησιμοποιήθηκε ανταλλακτικό αμερικανικής κατασκευής και προελεύσεως, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ποιότητα.

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)

Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012) Αντικατάσταση δίσκου σε MacBook Pro A1398 (2012)